Wednesday, August 27, 2008

Thăm Viếng Gia Đình SVSQ K10B72 Nguyễn Thế Cường


Minh và Dũng 101D đã đến cùng với Tuấn Đại liên ĐĐ764 . Trao quà cho vợ Cường và chụp hình lưu niệm ngày 22/08/2008 10:00 am VN
SVSQ Nguyễn thế Cường, DS 27 Ðại đội 763, TÐ 11 Ðồng Ðế.


Anh Nguyen the Cuong(Cuong den) DS 27, Dai Doi 763, TD 11, Khoa 10B72 Truong Dong De da tu tran ca'ch nay va`i nam.
Anh Cuong sau khi di tu` ve, song bang nghe da.p xe xich lo. Mot hom vi` cho*~ nang, xe la^.t, Cuong co^' cho^'ng do*~, da~ bi. thuong ra'ch da va` bi. nhiem tru`ng. Ma^'y ho^m sau thi` qua doi.
Gia canh hien tai: 1 vo, 3 con tuoi tu 16-20,

No comments: