Tuesday, November 25, 2008

K1072 gap K8/72Xin chuyển anh hình vừa nhận được , anh Thơ ngồi bên tay phải vừa đến định cư tại CA tuần này , Thơ thuộc TĐ 7 SVSQ khóa 10/72 Đồng Đế , anh Dũng ngồi bên tay trái đang ở CA , Dũng tốt nghiệp khóa 8/72 Đồng Đế và từng là hội trưởng hội ái hửu TG miền nam Cali . xin báo tin mừng để bạn bè gặp gở . Chưa biết điện thoại nhưng có thể liên lạc bằng email cho Thơ .
Email linh1954@gmail.com .
Cám ơn nhiều .
Lê Chiến

No comments: