Sunday, November 2, 2008

Thư gưĩ người phương Bắc


Anh và tôi

Anh sông Hồng phương Bắc
Tôi miền Nam Hậu Giang
Tuyến đầu nào đối mặt
Toàn máu đỏ da vàng
Anh súng Nga đạn pháo
Tôi bom Mỷ khôn ngoan
Người chết trên đại lộ
Chôn vùi nấm mộ hoang
Anh rừng sâu lặn lội
Tôi quân hành bên sông
Giết chi người vô tội
Củng cháu Lạc con Hồng
Anh chiêu bài giải phóng
Tôi bảo vệ quê nhà
Lý tưởng nào quan trọng
Mình cùng một mẹ cha
Anh reo mừng chiến thắng
Tôi ốm yếu tội tù
Ngày dầm mưa dải nắng
Số đọa đày thiên thu
Anh có về phương Bắc
Tôi miền Nam xa rồi
Chiều nay buồn cuối mặt
Nhớ hoài quê hương tôi .

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72
Chi Đoàn 2/15 TK Lử đoàn III KB

No comments: