Monday, September 29, 2008

HOP MAT 10B72


THƯ MỜI

Như thường lệ hằng năm, Ban Chấp Hành Khóa 10B/72 SVSQ Đồng Đế Nha Trang sẽ tổ chức “Buổi Tất Niên Hôi Ngộ 2008”.
Thân mời tất cả anh em khóa 10B/72 cùng gia quyến và bạn bè thân hữu đến tham dự buổi họp mặt tất niên của khóa 10B/72 được tổ chức tại:

Địa Chỉ: Nhà Hàng China Feast
12100 Beach Boulevard
Stanton, CA 90860
Tel.: (714) 898-8933
Ngày Giờ: Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 12 Năm 2008,
Lúc 5:30 pm

Xin quí vị và các bạn cố thu xếp thời gian về tham dự buổi họp mặt hàng
năm. Sự có mặt của quí vị và các bạn là niềm khích lệ dành anh em khóa
10B/72 và ban tổ chức.

Xin liên lạc qua 2 số điện thoai sau đây:

Hội Trưởng: Nguyễn Công Vinh (714) 837-2602
vincent9620@yahoo.com
Hội Phó: Trần Anh Tuấn (714) 489-7762
Email:anthonytran53@yahoo.com

Chương Trình Buổi Họp Mặt

1. Tiếp Tân
2. Lời chào mừng quan khách
3. Dạ Tiệc & Văn Nghệ “Hát Cho Nhau Nghe”

(Ghi Chú: Xin vui lòng ủng hộ $25.00 cho mỗi phần ăn)

Litte Saigon ngày 26 tháng 9 năm 2008

Thay mặt Ban chấp Hành,

Nguyễn Công Vinh

No comments: